In Quang Trung
tam nhin su menh

SỨ MỆNH

Mang đến cho khách hàng những sản phẩm chất lượng cao bằng uy tín đạo đức kinh doanh và tôn trọng khách hàng, đội ngũ nhân viên trên các quy chuẩn trách nhiệm xã hội.


TẦM NHÌN

Trở thành biểu tượng hàng đầu về sản phẩm bao bì thân thiện môi trường tại Việt Nam.