logo
QUANG TRUNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT VẢI KHÔNG DỆT HÀNG ĐẦU VIỆT NAM * Tel: 024 3664-7137 * Email: anhnguyen_vnf@yahoo.com


Vải không dệt cuộn

Một số hình ảnh vải không dệt dạng cuộn:
Vải không dệt cuộn
Vải không dệt cuộn
Vải không dệt cuộn
Vải không dệt cuộn