logo
QUANG TRUNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT VẢI KHÔNG DỆT HÀNG ĐẦU VIỆT NAM * Tel: 024 3664-7137 * Email: anhnguyen_vnf@yahoo.com


Vải không dệt cán màng

Một số loại sản phẩm vải không dệt dạng tấm:
Một số loại sản phẩm vải không dệt dạng tấm:
Một số loại sản phẩm vải không dệt dạng tấm: