logo
QUANG TRUNG NHÀ MÁY SẢN XUẤT VẢI KHÔNG DỆT HÀNG ĐẦU VIỆT NAM * Tel: 024 3664-7137 * Email: anhnguyen_vnf@yahoo.com


Túi vải không dệt đáy dán lục giác

Một số hình ảnh mẫu túi:
 túi lục giác