Thiết kế Brochure

Brochure là một dạng ấn phẩm quảng cáo, có thể hiểu nôm na là một quyển sách nhỏ và mỏng hay một tập sách, chứa đựng và bao gồm những thông tin giới thiệu chung về sản phẩm, về các sự kiện và những ưu điểm nổi bậtcủa bạn mà bạn  muốn gửi gắm đến những người được xem là khách hàng mục tiêu.

Brochure là đại diện quan trọng nhất của công ty trước khách hàng khi bạn không có mặt tại đó. Sức mạnh bán hàng và củng cố giá trị thương hiệu của brochure có được khi nó được biên soạn và thiết kế một cách đúng mức.

Dịch vụ thiết kế brochure của công ty in Quang Trung sẽ giúp bạn có một ấn phẩm chuyên nghiệp và đầy tính sáng tạo. Đơn giản bạn chỉ cần cho chúng tôi biết những gì bạn muốn truyền tải tới khách hàng. Chúng tôi sẽ giúp bạn từ bước tư vấn biên soạn nội dung, chuẩn bị hình ảnh, chụp hình sản phẩm, dự án đến thiết kế mỹ thuật và in ấn, sản xuất thành phẩm để bạn có một cuốn brochure hoàn hảo.
ảnh footer2ảnh footer1ảnh footer3ảnh footer4ảnh footer5ảnh footer6ảnh anh footer