Sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị cốt lõi

Tầm nhìn


Ngay từ khi mới thành lập, chúng tôi đã đặt ra mục tiêu trong vòng 10 năm phải trở thành một trong những công ty in hàng đầu Việt Nam thông qua việc cung cấp sản phẩm in đạt tiêu chuẩn chất lượng, đảm bảo thời gian giao hàng và hợp lý về giá thành. Thực tế trong nhiều năm qua đã chứng tỏ chúng tôi đang dần tiếp cận mục tiêu này.

Sứ mệnh

Chúng tôi đặt ra những sứ mệnh quan trọng cho công ty in Quang Trung

  • Đối với khách hàng: Cung cấp, sáng tạo những sản phẩm in đạt tiêu chuẩn về “ Chất lượng, giá thành và thời gian” cùng dịch vụ chuyên nghiệp, tận tình nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu và mong muốn của khách hàng.
  • Đối với nhân sự: Yêu thương  - sẻ chia – đoàn kết và cùng phát triển là môi trường để chúng tôi xây dựng một tập thể cán bộ công nhân viên đồng lòng chung sức xây dựng công ty.
  • Đối với cộng đồng: Là đại diện cho thế hệ thương hiệu phát triển bền vững, góp phần giải quyết việc làm cho lao động và tạo ra nhiều giá trị cho cộng đồng.

Chiến lược phát triển

In Quang Trung định hướng phát triển theo mô hình tập đoàn hoạt động trên nhiều lĩnh vực. Xây dựng Thương hiệu In Quang Trung trở thành 1 thương hiệu mạnh với những thành tựu vượt bậc, tạo việc làm cho hàng trăm nhân sự và có nhiều đóng góp cho cộng đồng xã hội.


Giá trị cốt lõi

  • Chất lượng sản phẩm: Là sự sống còn của doanh nghiệp, là yếu tố tạo nên sự bền vững của Công ty.
  • Cải tiến liên tục: Không có sự vĩnh cửu trong suy nghĩ, mọi sáng kiến đều được  tôn trọng và đóng góp vào sự thành công chung.
  • Xây dựng tinh thần đoàn kết và sự thống nhất: là nền tảng tạo lên sức mạnh phát triển không ngừng của Công ty.
  • Luôn kiểm soát rủi ro: Các yếu tố rủi ro đều được tính đến trong mọi hoạt động của Công ty.
  • Hành động với phương châm : Quyết định kịp thời, triển khai quyết liệt.

0977905666
Scroll to Top